745/2007

Given i Helsingfors den 28 juni 2007

Statsrådets förordning om ändring av 23 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 9 oktober 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992) 23 §, sådan den lyder i förordning 1168/2001, som följer:

23 §
Avgift för läkarintyg

För intyg och utlåtande som ges av läkare och tandläkare kan, beroende på typen av intyg eller utlåtande, tas ut högst 27 euro. För läkarintyg som behövs för att få eller behålla den körrätt som avses i vägtrafiklagen (267/1981) kan emellertid tas ut högst 38 euro. Avgift får inte tas ut för intyg eller utlåtanden som hör till vården inom folkhälsoarbetet eller för friskintyg som baserar sig på uppgifter som insamlats i samband med skol- och studerandehälsovården (friskintyg för ungdomar).


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

Helsingfors den 28 juni 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Päivi Kaartamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.