744/2007

Given i Helsingfors den 28 juni 2007

Statsrådets förordning om skatteverken

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen av den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995),

sådant det lyder i lag 1101/2006:

1 §
Skatteverkens namn och tjänsteområden

Följande skatteverk är underställda Skattestyrelsen:

1) Nylands skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Nylands förbunds och Östra Nylands förbunds verksamhetsområden,

2) Sydvästra Finlands skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Egentliga Finlands förbunds och Satakuntaliittos verksamhetsområden samt landskapet Åland,

3) Sydöstra Finlands skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Etelä-Savon maakuntaliittos, Etelä-Karjalan liittos och Kymenlaakson liittos verksamhetsområden,

4) Savolax-Karelens skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Pohjois-Karjalan maakuntaliittos och Pohjois-Savon liittos verksamhetsområden,

5) Centrala Finlands skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Keski-Suomen liittos, Pirkanmaan liittos, Hämeen liittos och Päijät-Hämeen liittos verksamhetsområden,

6) Västra Finlands skatteverk, vars tjänsteområde utgös av Etelä-Pohjanmaan liittos, Österbottens förbunds och Keski-Pohjanmaan liittos verksamhetsområden,

7) Norra Finlands skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Pohjois-Pohjanmaan liittos, och Lapin liittos tjänsteområden samt Kainuun maakunta,

8) Koncernskattecentralen, vars tjänsteområde utgörs av hela landet.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 28 juni 2007

Finansminister
Jyrki Katainen

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.