738/2007

Given i Helsingfors den 27 juni 2007

Finansministeriets förordning om ändring av 2 § finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2007

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning av den 8 februari 2007 om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalas innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2007 (166/2007) 2 §, som följer:

2 §

Vid redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 2007 används följande utdelning:

Statsskatt 33,17 %
Kommunalskatt 57,18 %
Kyrkoskatt 3,37 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
― sjukvårdspremie 4,09 %
― dagpenningspremie 2,19 %

Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2007.

Den justerade utdelningen tillämpas från och med den redovisning som förrättas i juli 2007, varvid samtidigt de skillnader i redovisningen som föranleds av den utdelning som tillämpades från och med februari 2007 till juni 2007 korrigeras.

Helsingfors den 27 juni 2007

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finansråd
Reino Niinivaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.