729/2007

Given i Helsingfors den 20 juni 2007

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 10 § i handels- och industriministeriets beslut om bantningspreparat

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

förändras 10 § i handels- och industriministeriets förordning av den 25 september 1997 (904/1997) om bantningspreparat som följer:

10 §
Förbud och begränsningar

Påskrifterna på förpackningar med, reklamen för eller saluföreingen av bantningspreparat får inte innehålla några antydningar om den hastighet med vilken viktminskningen sker eller den vikförlust som sker.


Denna föreningen träder i kraft den 1 juli 2007.

Kommissionens direktiv 2007/29/EG (32007L0029); EUT nr L 139, 31.5.2007, s. 22

Helsingfors den 20 juni 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.