728/2007

Given i Helsingfors den 20 juni 2007

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 4 b § i handels- och industriministeriets förordning om dietiska produkter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

förändras 4 b § i handels- och industriministeriets förordning av den 4 juli 2000 om dietiska produkter (662/2000), sådan den lyder i handels- och industriministeriets förordning 191/2004, som följer:

4 b §

Utan hinder av vad som bestäms i 4 a § får även de kemiska föreningar som räknas upp i bilaga 4 användas som källor till näringsämnen som tillsätts i dietiska produkter. Dietiska produkter som innehåller nämnda kemiska föreningar får saluföras till den 31 december 2007.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Förordningen tillämpas dock från och med den 1 januari 2007.

Kommissionens direktiv 2007/26/EG (32006L0026); EUT nr L 118, 8.5.2007, s. 5

Helsingfors den 20 juni 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.