726/2007

Given i Helsingfors den 15 juni 2007

Handels- och industriministeriets förordning om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel förutsätter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006):

1 §
Syftet med förordningen

I denna förordning bestäms om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel förutsätter.

2 §
Saluföring av berikade livsmedel

En näringsidkare som tillverkar, för sin räkning låter tillverka eller importerar livsmedel som omfattas av förordning (EG) nr 1925/2006 skall göra en skriftlig anmälan om detta till Livsmedelssäkerhetsverket. En anmälan skall göras även när livsmedel försvinner från marknaden.

Till anmälan skall fogas en modell för de påskrifter som kommer att användas på förpackningen till livsmedel.

3 §
Närmare anvisningar

Livsmedelssäkerhetsverket ger närmare anvisningar om de krav som gäller för en anmälan som avses i 2 §.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Genom denna förordning upphävs

- förordningen av den 14 april 1972 om en tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel (281/1972) jämte ändringar och

- handels- och industriministeriets förordning av den 30 oktober 2002 om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel (917/2002).

Helsingfors den 15 juni 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.