724/2007

Given i Helsingfors den 15 juni 2007

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter för livsmedel

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

upphävs 26 § i handels- och industriministeriets förordning av den 2 december 2004 om förpackningspåskrifter för livsmedel,

ändras 27 §, och

fogas till bilaga 3 nr 13 och 14 som följer:

27 §
Framhävande av koksalt

Om det på en livsmedelsförpackninge finns en sådan påskrift som avses i 25 § eller annat meddelande som framhäver koksalt, skall koksaltmängden i viktprocent meddealas på förpackningen.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Efter den 23 december 2008 får livsmedel, som innehåller ämnena nr 13 eller 14 som genom denna förordning fogas till bilaga 3 men som inte uppfyller kraven i 23 § i handels- och industriministeriet förordning om förpackningspåskrifter för livsmedel (1084/2004) inte säljas eller på annat sätt överlåtas till konsumenterna. Livsmedel som har tillverkats och förpackats före detta datum får dock säljas slut.

Kommissionens direktiv 2006/142/EG (32006L0142); EUT nr L 368, 23.12.2006, s. 10

Helsingfors den 15 juni 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Anne Haikonen

Bilaga 3

Beståndsdelar som ursakar äverkänslighet som avses i 23 §


13) lupin och produkter därav;

14) blötdjur och produkter därav.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.