723/2007

Given i Helsingfors den 21 juni 2007

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tullverkets åligganden vid trafikförsäkring av motorfordon som införts till landet för tillfälligt bruk

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen av den 24 mars 1995 om tullverkets åligganden vid trafikförsäkring av motorfordon som införts till landet för tillfälligt bruk (456/1995) 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 727/1999, som följer:

1 §

Tullmyndighet skall se till att den som från en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för tillfälligt bruk inför ett motorfordon innehar ett internationellt trafikförsäkringskort eller ett gränsförsäkringskort för trafikförsäkring som är i kraft inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det försäkringskort som avses ovan krävs dock inte för motorfordon registrerade i Finland, Nederländerna, Azorerna, Belgien, Bulgarien, Spanien, Irland, Island, Storbritannien eller i därtill hörande Alderney, Guernsey, Isle of Man eller Jersey eller i Italien, Österrike, Kanarieöarna, Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Madeira, Malta, Monaco, Norge, Nordirland, Portugal, Polen, Frankrike eller i därtill hörande utomeuropeiska departementen, Rumänien, Sverige, Tyskland, San Marino, Slovakien, Slovenien, Schweiz, Danmark (inklusive Färöarna och Grönland), Tjeckien, Ungern, Vatikanstaten eller Estland.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller även oregistrerade mopeder eller motsvarande lätta tvåhjuliga motorfordon vars ägare eller innehavare har hemort i någon annan stat än de som nämns i 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Helsingfors den 21 juni 2007

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Biträdande avdelningschef
Katriina Lehtipuro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.