708/2007

Given i Helsingfors den 15 juni 2007

Lag om ändring av 8 och 17 § i lagen om preskription av skulder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 15 augusti 2003 om preskription av skulder (728/2003) 17 § 3 mom. samt

fogas till 8 § ett nytt 3 mom. som följer:

8 §
Preskriptionstiden i andra fall

Bestämmelser om preskription av en skuld på grund av att tiden för utsökningsgrundens verkställbarhet har löpt ut finns i 2 kap. 27 § i utsökningsbalken (705/2007).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 83/2006
LaUB 26/2006
RSv 275/2006

Helsingfors den 15 juni 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.