693/2007

Given i Helsingfors den 8 juni 2007

Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilaga VI i undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning av den 14 juli 2005 om precisering av universitetens utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar (568/2005) bilaga VI som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 juni 2007

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Överinspektör
Laura Hansén

Bilaga VI

Teknisk-vetenskapliga examina

Förteckning över utbildningsprogram och examensprogram inom vilka de olika universiteten ordnar fördjupade studier inom det teknisk-vetenskapliga området

VTU UU TTU TH ÅU VU ÅA
Arkitektur x x x
Automations- och systemteknik x
Automationsteknik x
Bioinformationsteknologi x
Bioteknik x x
Byggnadsteknik x
Datateknik x x x x x x
Datateknik, elektronik och telekommunikationsteknik x
Elektro- och energiteknik x
Elektronik och elektroteknik x
Elektroteknik x x x
Energi- och VVS-teknik x
Energiteknik x
Fastighetsekonomi x
Fiber- och textilteknik x
Geomatik x
Informationsnätverk x x
Kemiteknik x x
Konstruktions- och byggnadsproduktionsteknik x
Kunskapsledning x
Landskapsarkitektur x
Maskinteknik x x x x
Materialteknik x x
Miljö- och energiteknik x
Miljöteknik x x
Processteknik x x
Produktionsekonomi x x x x
Samhälls- och miljöteknik x
Teknisk fysik och matematik x
Teknisk-naturvetenskapliga x
Telekommunikationselektronik x
Telekommunikationsteknik x
Träförädlingsteknik x

Anmärkningar

1. Studerande som av Tekniska högskolan antagits till ett program för högre examen kan först placeras i ett av högskolan godkänt och utsett program för lägre examen för att avlägga teknologie kandidatexamen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.