682/2007

Given i Helsingfors den 15 juni 2007

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

Ändringarna av artiklarna 1, 2 och 12 samt punkt 4 i bilaga 2 i den i Wien den 13 november 1997 ingångna överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar (FördrS 35/2001), om vilka Förenta Nationernas generalsekreterare har underrättat de fördragsslutande parterna den 4 oktober 2006 och vilka republikens president har godkänt den 13 april 2007, träder i kraft den 4 juli 2007 så som därom har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna av artiklarna 1, 2 och 12 samt punkt 4 i bilaga 2 i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning, som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 4 juli 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 57/2007)

Helsingfors den 15 juni 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.