677/2007

Given i Helsingfors den 14 juni 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

upphävs i förordningen av den 11 december 1992 om statsbudgeten (1243/1992) 7 §, samt

ändras 3 § 2 mom. 2 punkten som följer:

3 §

Inkomsterna observeras i avdelningarna enligt följande:


2) under inkomster av avgiftsbelagd verksamhet och övriga inkomster av blandad natur upptas inkomster av försäljning av egendom i ämbetsverks och inrättningars besittning samt av ämbetsverks och inrättningars prestationer samt hos affärsverk som avses i lagen om statliga affärsverk (1185/2002), nedan affärsverk, uttagna avgifter för förmåner och ersättningar som centraliserat betalas personalen vid dessa affärsverk samt övriga inkomster av blandad natur,Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007.

Helsingfors den 14 juni 2007

Finansminister
Jyrki Katainen

Lagstiftningsråd
Hannu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.