676/2007

Given i Helsingfors den 14 juni 2007

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i statsrådets förordning av den 4 april 2007 om statsrådets kansli (393/2007) 2 §, sådan den lyder i förordning 495/2007, som följer:

2 §
Statligt ägda bolag som lyder under statsrådets kansli

Följande bolag hör till statsrådets kanslis ansvarsområde:

Altia Abp, Arek Oy, Art and Design City Helsinki Oy Ab, Boreal Växtförädling Ab, Edita Abp, Eka-kiinteistöt Oy, Ekokem Oy Ab, FCG Finnish Consulting Group Oy, Fingrid Oyj, Finnair Abp, Fortum Abp, Gasum Oy, Haus kehittämiskeskus Oy, Kemijoki Oy, Kemira Oyj, Metso Abp, Motiva Oy, Neste Oil Abp, OMX AB (publ), Outokumpu Oyj, Patria Abp, Ab Myntverket i Finland, Raskone Oy, Rautaruukki Abp, Sampo Abp, Santapark Oy, Silta Oy, Solidium Oy, Sponda Oyj, Stora Enso Oyj, Posten Finland Abp, Finska centralen för utsädespotatis Ab, Suomen Viljava Oy, TeliaSonera AB, Vapo Oy, VR-Group Ab, Vuotekno Oy och Wood Focus Oy.


Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 juni 2007

Statsminister
Matti Vanhanen

Regeringsråd, förvaltningsdirektör
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.