674/2007

Given i Helsingfors den 7 juni 2007

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 34 § i lagen av den 22 december 2006 om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006):

1 §

Lagen av den 22 december 2006 om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006) träder i kraft den 18 juni 2007.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2007.

Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 (32006R1998); EUT nr L 379, 28.12.2006, s. 5
Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 (32001R0070); EGT nr L 10, 13.1.2001, s. 33
Kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 (32006R1628); EUT nr L 302, 1.11.2006, s. 29

Helsingfors den 7 juni 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Regeringssekreterare
Mikko Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.