672/2007

Given i Helsingfors den 1 juni 2007

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 7 § i handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

ändras 7 § i handels- och industriministeriets förordning av den 18 juni 2003 om kosttillskott (571/2003) som följer:

7 §
Saluföring av kosttillskott

En näringsidkare som tillverkar, för sin räkning låter tillverka eller importerar kosttillskott skall göra en skriftlig anmälan om detta till Livsmedelssäkerhetsverket. En anmälan skall göras även när preparatets sammansättning i fråga om de ämnen som kännetecknar det ändras eller när preparatet försvinner från marknaden.

Till anmälan skall fogas en modell för de påskrifter som kommer att användas på förpackningen till preparatet.

Livsmedelssäkerhetsverket ger närmare anvisningar om de krav som gäller för anmälan.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

Helsingfors den 1 juni 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.