671/2007

Given i Helsingfors den 7 juni 2007

Statsrådets förordning om sättande i kraft av genomförandeavtalet till fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av inrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i Bryssel den 5 december 2006 ingånga genomförandeavtalet till fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration (Prümfördraget, FördrS 55/2007), vilket har godkänts av statsrådet den 7 juni 2007, träder i kraft den 17 juni 2007, så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i avtalet är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 17 juni 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 55/2007)
(Bilagorna till avtalet finns till påseende och kan erhållas hos inrikesministeriet, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska)

Helsingfors den 7 juni 2007

Inrikesminister
Anne Holmlund

Överdirektör
Antti Pelttari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.