664/2007

Given i Helsingfors den 7 juni 2007

Statsrådets förordning om sättande i kraft av fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen samt om tillämpning av detta fördrag

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs:

1 §

Det i Prüm den 27 maj 2005 ingångna fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration, som har godkänts av riksdagen den 13 februari 2007 och av republikens president den 16 mars 2007 och vars anslutningsinstrument har deponerats hos Förbundsrepubliken Tyskland regering den 19 mars 2007, träder i kraft den 17 juni 2007 såsom därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 16 mars 2007 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av ter rorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration samt om tillämpning av detta fördrag (277/2007), som även Ålands lagting antagit, träder i kraft den 17 juni 2007.

3 §

I samband med deponeringen av anslutningsinstrumentet har Finland anmält följande nationella kontaktställen:

1) Som i artikel 6 stycke 1 i fördraget avsett nationellt kontaktställe för utbyte av DNA-profiler fungerar centralkriminalpolisen.

2) Som i artikel 11 stycke 1 i fördraget avsett nationellt kontaktställe för utbyte av fingeravtrycksuppgifter fungerar centralkriminalpolisen.

3) Som i artikel 12 stycke 2 i fördraget avsett nationellt kontaktställe för utbyte av fordonsregisteruppgifter fungerar centralkriminalpolisen.

4) Som i artikel 15 i fördraget avsett nationellt kontaktställe för informationsutbyte i samband med större evenemang fungerar centralkriminalpolisen.

5) Som i artikel 16 i fördraget avsett nationellt kontaktställe för informationsutbyte i samband med terroristbrott fungerar skyddspolisen.

6) Som i artikel 19 i fördraget avsett nationellt kontakt- och samordningsställe i ärenden som gäller flygsäkerhetsvakter fungerar rörliga polisen.

7) Som i artikel 22 i fördraget avsett nationellt kontakt- och samordningsställe i ärenden som gäller dokumentrådgivare fungerar centralkriminalpolisen.

8) Som i artikel 23 stycke 3 i fördraget avsett nationellt kontaktställe för planeringen och genomförandet av återsändanden fungerar gränsbevakningsväsendet.

9) Det övriga samarbetet i enlighet med artikel 24―27 i fördraget samordnas av polisens högsta ledning.

4 §

De bestämmelser i fördraget som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 17 juni 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 54/2007)

Helsingfors den 7 juni 2007

Inrikesminister
Anne Holmlund

Överdirektör
Antti Pelttari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.