661/2007

Given i Helsingfors den 7 juni 2007

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om delegationen för rusmedels- och nykterhetsärenden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 28 juni 1991 om delegationen för rusmedels- och nykterhetsärenden (1017/1991) 3 § 1 mom. som följer:

3 §

Delegationen har en ordförande, två vice ordförande och högst sexton andra medlemmar, vilka alla har en personlig suppleant. Statsrådet förordnar medlemmarna och suppleanterna för tre år i sänder. Dessutom kan delegationen ha permanenta sakkunniga som statsrådet förordnar. Delegationen kan inom sig tillsätta ett arbetsutskott samt sektioner. Delegationens sekreterare förordnas av social- och hälsovårdsministeriet.Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007.

Helsingfors den 7 juni 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Kari Paaso

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.