654/2007

Given i Helsingfors den 7 juni 2007

Statsrådets förordning om ändring av 25 § i reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras 25 § 1 mom. i reglementet för statsrådet av den 3 april 2003 (262/2003), sådant det lyder i förordning 494/2007, som följer:

25 §
Utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet

Statsministern är ordförande för utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet och övriga ledamöter är utrikesministern, en av statsrådet förordnad minister som förordnats att behandla ärenden som hör till utrikesministeriets ansvarsområde, försvarsministern och högst fyra andra ministrar som statsrådet förordnar.Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2007.

Helsingfors den 7 juni 2007

Statsminister
Matti Vanhanen

Regeringsråd
Seija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.