652/2007

Given i Helsingfors den 8 juni 2007

Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av en överenskommelse mellan Finland och Sverige angående gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av förvaltnings- och kommunministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 6 april 1934 om bringande i verkställighet av en överenskommelse mellan Finland och Sverige angående gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror (140/1934).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 9 juni 2007.

Helsingfors den 8 juni 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.