643/2007

Given i Helsingfors den 25 maj 2007

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente (2005) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i hälsoreglementet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av omsorgsministern förordnad att handlägga ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente (2005) som antogs i Genève den 23 maj 2005, och som godkändes av riksdagen den 16 januari 2007 och av republikens president den 2 mars 2007, träder i kraft den 15 juni 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 2 mars 2007 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente (2005) (254/2007), som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 15 juni 2007.

3 §

De bestämmelser i hälsoreglementet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 51/2007)

Helsingfors den 25 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.