642/2007

Given i Helsingfors den 1 juni 2007

Lag om ändring av 21 § i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 juni 2006 om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006) 21 § som följer:

21 §
Ersättningar under anställningsförhållande för viss tid

En tjänsteman som anställts i ett tjänsteförhållande för viss tid inom utrikesförvaltningen samt en tjänsteman som utnämnts till en tjänst för viss tid inom utrikesförvaltningen och som förordnats till utrikesrepresentationen har rätt till ersättningar enligt denna lag. I utrustningsersättning betalas dock 50 procent av utrustningsersättningen enligt 6 §.

Det som i 1 mom. föreskrivs om utrustningsersättning tillämpas inte på attachéer på viss tid.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

Lagen tillämpas på tjänstemän som redan den 1 februari 2007 eller därefter utnämnts till en tjänst för viss tid.

RP 2/2007
FvUB 1/2007
RSv 2/2007

Helsingfors den 1 juni 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.