633/2007

Given i Helsingfors den 1 juni 2007

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om astrofysiskt samarbete och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Den i Santa Cruz de la Palma den 26 maj 1979 ingångna överenskommelsen om astrofysiskt samarbete, som riksdagen har godkänt den 24 februari 2004 och som republikens president godkänt den 2 april 2004 och beträffande vilken anslutningsinstrumentet har deponerats hos Konungariket Spaniens regering den 23 maj 2007 samtidigt som det i artikel 3 angivna protokollet har undertecknats, är i kraft från den 23 maj 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 2 april 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om astrofysiskt samarbete (217/2004) träder i kraft den 6 juni 2007.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 6 juni 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 48/2007)

Helsingfors den 1 juni 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.