625/2007

Given i Helsingfors den 24 maj 2007

Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller företagssanering

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 67 § 1 mom. i lagen av den 25 januari 1993 om företagssanering (47/1993), sådant det lyder i lag 247/2007:

1 §
Domkretsarna

De i 67 § 1 mom. i lagen om företagssanering (47/1993) nämnda tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller företagssanering är följande:

1) Ålands tingsrätts domkrets omfattar Ålands tingsrätts domkrets,

2) Esbo tingsrätts domkrets omfattar Esbo, Tusby och Vanda tingsrätters domkretsar,

3) Helsingfors tingsrätts domkrets omfattar Borgå, Helsingfors och Lovisa tingsrätters domkretsar,

4) Joensuu tingsrätts domkrets omfattar Joensuu, Nurmes och Nyslotts tingsrätters domkretsar,

5) Jyväskylä tingsrätts domkrets omfattar Jyväskylä, Jämsä och Äänekoski tingsrätters domkretsar,

6) Kuopio tingsrätts domkrets omfattar Idensalmi, Kajana, Kuopio, Pieksämäki, S:t Michels och Varkaus tingsrätters domkretsar,

7) Lahtis tingsrätts domkrets omfattar Heinola, Hyvinge, Kouvola, Lahtis, Orimattila och Riihimäki tingsrätters domkretsar,

8) Villmanstrands tingsrätts domkrets omfattar Imatra, Kotka och Villmanstrands tingsrätters domkretsar,

9) Uleåborgs tingsrätts domkrets omfattar Brahestads, Kuusamo, Uleåborgs och Ylivieska tingsrätters domkretsar,

10) Björneborgs tingsrätts domkrets omfattar Björneborgs och Kumo tingsrätters domkretsar,

11) Rovaniemi tingsrätts domkrets omfattar Kemijärvi, Kemi-Torneå, Lapplands och Rovaniemi tingsrätters domkretsar,

12) Tammerfors tingsrätts domkrets omfattar Ikalis, Tammerfors, Tavastehus och Toijala tingsrätters domkretsar,

13) Åbo tingsrätts domkrets omfattar Forssa-Loimaa, Lojo, Nystadsregionens, Pargas, Raseborgs, Raumo, Salo och Åbo tingsrätters domkretsar,

14) Vasa tingsrätts domkrets omfattar Karleby, Kauhajoki, Kauhava, Korsholms, Seinäjoki och Vasa tingsrätters domkretsar.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 26 november 1993 om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller företagssanering (1032/1993).

Helsingfors den 24 maj 2007

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringssekreterare
Maaria Rubanin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.