611/2007

Riksdagens beslut om ändring av 5 § i reglementet för Riksdagsbiblioteket

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet med stöd av 52 § 2 mom. i grundlagen,

ändras i reglementet för Riksdagsbiblioteket av den 20 juni 2000 (724/2000) 5 § 1 mom. 3 punkten som följer:

5 §

Samlingstjänsten har till uppgift att


3) sköta riksdagsutskottens, justitieombudsmannens och tjänstemännens referensbibliotek,Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 71/2006
TKF 2/2006
GrUB 10/2006
RSv 202/2006
VLF 2/2007
GrUB 1/2007
RSk 9/2007

Helsingfors den 9 maj 2007

På riksdagens vägnar


Sauli Niinistö talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.