602/2007

Given i Helsingfors den 25 maj 2007

Lag om ändring av 8 § i lagen om interventionsfonden för jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 december 1994 om interventionsfonden för jordbruket (1206/1994) 8 § 2 mom. som följer:

8 §
Revision

Fonden är underställd statens revisionsverks granskning.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

RP 71/2006
TKF 2/2006
GrUB 10/2006
RSv 202/2006
VLF 2/2007
GrUB 1/2007
RSk 9/2007

Helsingfors den 25 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.