589/2007

Given i Helsingfors den 16 maj 2007

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/1994) 1 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 387/2005, som följer:

1 §

I 4 § 2 mom. 6 punkten i statstjänstemannalagen (750/1994) avsedda tjänster som chef för ett ämbetsverk som lyder direkt under ett ministerium, vilka inte specificeras i statsbudgeten, är

1) tjänsterna som föreståndare för en polisläroinrättning, direktör för polisens teknikcentral, polischefen för polisinrättningen i Helsingfors härad, rektor för en statlig räddningsläroanstalt, direktör för inrikesförvaltningens servicecentral och direktör för Försvarsförvaltningens servicecentral,Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 maj 2007

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Arbetsmarknadsjurist
Jussi Luomajärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.