573/2007

Given i Helsingfors den 11 maj 2007

Lag om ändring av 2 och 10 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 25 november 1988 om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) 2 § 1 mom. och 10 § 1 mom.,

sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag 984/1996 och 10 § 1 mom. i lag 371/2004, som följer:

2 §

Fronttillägg beviljas en person som är bosatt utomlands och som inte får folkpension enligt folkpensionslagen (568/2007).


10 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas i tillämpliga delar 54 § 1 och 2 mom., 63, 75―84, 86, 91, 96, 106 och 107 §, 110 § 2 mom. och 111 § i folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex (456/2001).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 90/2006
ShUB 56/2006
RSv 283/2006

Helsingfors den 11 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.