565/2007

Given i Helsingfors den 10 maj 2007

Statsrådets förordning om ändring av avfallsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, fogas till avfallsförordningen av den 22 december 1993 (1390/1993) en ny 4 a § som följer:

4 a §
Offentlig verksamhet

Följande verksamhet inom statens, kommuners och församlingars samt offentligrättsliga sammanslutningars och föreningars offentliga förvaltning och service anses som i 10 § 1 mom. avfallslagen avsedd offentlig verksamhet:

a) offentlig hälsovård och socialtjänst,

b) offentlig förvaltning och försvar,

c) offentlig utbildning,

d) offentlig miljövård,

e) offentlig fritids-, kultur- och idrottsverksamhet,

f) andra motsvarande offentliga tjänster.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

Helsingfors den 10 maj 2007

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Miljöråd
Olli Pahkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.