561/2007

Given i Helsingfors den 11 maj 2007

Lag om ändring av 1 § i lagen om olycksfall i militärtjänst

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § i lagen av den 21 december 1990 om olycksfall i militärtjänst (1211/1990) ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Rätt till ersättning

Rätt till ersättning har också den som deltar i försvarsmaktens frivilliga övningar, i skjutningar som försvarsmakten övervakar och i utbildning som försvarsmakten beställer av Försvarsutbildningsföreningen samt i försvarsmaktens handräckningsuppgifter, enligt vad som föreskrivs i 35 § i lagen om frivilligt försvar (556/2007).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 172/2006
FsUB 3/2006
RSv 299/2006

Helsingfors den 11 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.