558/2007

Given i Helsingfors den 11 maj 2007

Lag om ändring av 3 § i lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 § i lagen av den 17 februari 1995 om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

3 §

Bestämmelser om kvinnors deltagande i frivilliga övningar och utbildning samt i annan frivilligverksamhet finns i lagen om frivilligt försvar (556/2007).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 172/2006
FsUB 3/2006
RSv 299/2006

Helsingfors den 11 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.