510/2007

Utfärdat i Helsingfors den 27 april 2007

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om deklarationsskyldighet och anteckningar

Skattestyrelsen fogar till sitt beslut av 22 december 2006 om deklarationsskyldighet och anteckningar (1379/2006), sådant det lyder delvis i beslutet av 4 april 2007 (369/2007), ett nytt 4 moment till 13 §, som följer:

13 §
Skattedeklaration av ett samfund och en samfälld förmån

Ett samfund och annan skattskyldig som enligt Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar (5/2006) 13 § 1 moment bort ha lämnat sin skattedeklaration för året 2006 senast den 30 april 2007 får lämna sin skattedeklaration för året 2006 elektroniskt senast den 4 maj 2007.

Ikraftträdande

Beslutet träder i kraft den 27 april 2007. Beslutet tillämpas på skattedeklarationer som lämnas för skatteåret 2006.

Helsingfors den 27 april 2007

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Tomi Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.