507/2007

Given i Helsingfors den 27 april 2007

Statsrådets kanslis förordning om ändring av 9 och 34 § i arbetsordningen för statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets kanslis beslut

ändras i arbetsordningen av den 5 april 2007 för statsrådets kansli (394/2007) 9 § 1 mom. och det inledande stycket i 34 § som följer:

9 §

Avdelningen för förvaltning och sakkunnigtjänster och beredskapsavdelningen samt politiktjänsterna har en ledningsgrupp, som skall behandla frågor som är viktiga för avdelningens verksamhet. Ordförande för ledningsgruppen är avdelningschefen och medlemmar avdelningens enhetschefer, andra tjänstemän som förordnas av avdelningschefen eller enhetscheferna och en företrädare som avdelningens anställda väljer bland sig. Avdelningen för ägarstyrning har ett avdelningsmöte, där gemensamma ärenden som är viktiga för de anställda behandlas.


34 §

Utöver vad som annars föreskrivs avgör regeringsrådet, förvaltningsdirektören i egenskap av chef för förvaltningsenheten ärenden som gällerDenna förordning träder i kraft den 7 maj 2007.

Helsingfors den 27 april 2007

Statsminister
Matti Vanhanen

Understatssekreterare
Heikki Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.