497/2007

Given i Helsingfors den 26 april 2007

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 22 maj 2003 om kommunikationsministeriet (405/2003) 2 §, sådan den lyder i förordning 736/2006, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar och andra organ som lyder under ministeriet

Till ministeriets ansvarsområde hör:

1) Vägförvaltningen,

2) Sjöfartsverket,

3) Fordonsförvaltningscentralen,

4) Luftfartsförvaltningen,

5) Banförvaltningscentralen,

6) Järnvägsverket,

7) Kommunikationsverket,

8) Havsforskningsinstitutet,

9) Meteorologiska institutet,

10) förvaltningsnämnden för Saima kanal,

11) Vägverket,

12) Luftfartsverket,

13) Lotsverket,

14) Rederiverket, samt

15) Trafikskyddet.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

Helsingfors den 26 april 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Förvaltningsdirektör
Päivi Viippola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.