494/2007

Given i Helsingfors den 26 april 2007

Statsrådets förordning om ändring av 25 § i reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i reglementet för statsrådet av den 3 april 2003 (262/2003) 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1235/2005, som följer:

25 §
Utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet

Statsministern är ordförande för utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet och övriga ledamöter är utrikesministern, försvarsministern och högst fyra andra ministrar som statsrådet förordnar. När en minister har förordnats för behandling av ärenden som hör till utrikesministeriets ansvarsområde är också denna minister ledamot i utskottet.

Inrikesministern deltar i behandlingen av ärenden i utskottet när frågor som har samband med ministerns ansvarsområde behandlas. Också någon annan minister kan delta i behandlingen av ett ärende, om det har samband med frågor som hör till ministerns ansvarsområde.

I utrikes- och säkerhetspolitiska utskottet skall förberedelsevis behandlas viktiga ärenden som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken och viktiga ärenden av annat slag vilka gäller Finlands relationer till främmande makter, viktiga ärenden gällande den inre säkerheten i anslutning därtill samt viktiga ärenden som gäller totalförsvaret. Utskottet behandlar också frågor som gäller samordningen av ärenden som hör till dess uppgiftsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

Helsingfors den 26 april 2007

Statsminister
Matti Vanhanen

Regeringsråd
Seija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.