448/2007

Given i Helsingfors den 30 mars 2007

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i förordningen av den 6 maj 2004 om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet (421/2004) 2 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 726/2006, som följer:

2 §

Persongrupper för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är av avsevärd nytta vaccineras årligen mot influensa innan en epidemiperiod börjar. Folkhälsoinstitutet skall årligen bestämma vilket vaccin som används och indikationerna för vaccination.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

Helsingfors den 30 mars 2007

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.