442/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av 18 och 20 § i lagen om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 1996 om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion (1340/1996) 18 § 1 mom. och 20 § 1 mom. som följer:

18 §
Verkställighet av lagen

För verkställigheten av denna lag svarar jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, arbetskrafts- och näringscentralerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och pensionsanstalten.


20 §
Tillsyn

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, arbetskrafts- och näringscentralerna och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter skall vid sidan om pensionsanstalten utöva tillsyn över att den som får nedläggningsstöd inte bedriver jordbruk för egen eller gemensam räkning och att en överlåtare som lagt ned sitt jordbruk och förvärvaren fullgör förbindelserna enligt denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006
JsUB 20/2006
RSv 282/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.