429/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av 14 § i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005) 14 § som följer:

14 §
Registeransvarig, användare och ändamål

Landsbygdsverket ansvarar i egenskap av registerägare för förandet av stödrättighetsregistret, medan jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral ansvarar för det tekniska upprätthållandet av det. Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningar och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att få uppgifter ur registret vid kontroller av stödrättigheter och samkörning av uppgifter i överensstämmelse med artikel 21 i förordningen om gårdsstöd samt vid annan administration av stödrättigheter enligt förordningen om gårdsstöd.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006
JsUB 20/2006
RSv 282/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.