416/2007

Given i Helsingfors den 12 april 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i förordningen av den 30 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1311/1996) 14 § samt

ändras 20 § som följer:

20 §
Indrivning av statens lånefordringar

Länsstyrelsen är den myndighet som sköter indrivningen av statens lånefordringar enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och denna förordning. Behörig länsstyrelse bestäms enligt det län inom vilket huvuddelen av den fastighet ligger där den finansierade åtgärden har vidtagits.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 april 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Vilppu Talvitie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.