404/2007

Given i Helsingfors den 12 april 2007

Statsrådets förordning om ändring av 12 och 13 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 januari 2006 om nordligt stöd 2006 (29/2006) 12 och 13 §, sådant det lyder i förordning 1003/2006, som följer:

12 §
Produktionsstöd för mjölk

Produktionsstöd för mjölk kan betalas till högst följande belopp för den mjölkmängd som sökanden har sålt för marknadsföring och som har godkänts för ändamålet eller som sökanden har sålt direkt till konsumenterna år 2006:

Stödregion cent/liter stödenhetskoefficient
C1 7,6 1,00
C2 8,9 0,92
C2 norr och skärgården 9,5 1,00
C3―P1 12,5 1,00
C3―P2 14,2 1,00
C3―P3, P4 16,8 1,00
C4―P4 21,5 1,00
C4―P5 30,7 1,00

Produktionsstöd för mjölk kan betalas högst för den i producentens besittning varande individuella referenskvantitet som har beviljats enligt artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter. Förhållandet mellan produktionsmängden för mjölk och den individuella referenskvantiteten kontrolleras varje produktionsperiod, dock så att produktionen mellan den 1 april och den 31 december 2005, de nämnda dagarna inräknade, inte beaktas.

13 §
Stöd som betalas per djurenhet

Husdjursstöd per djurenhet beviljas utgående från antalet husdjur som varit i sökandens eller sökandens familjemedlems besittning vid den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs. Med den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs avses räkningsdag eller någon annan period på basis av vilken stödet fastställs.

Djurantalet omräknas till djurenheter i enlighet med koefficienterna i bilaga 4.

Stöd per djurenhet beviljas till högst de belopp som anges i följande tabell:

Stödregionen/stöd i euro
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Dikor och dikokvigor 296 296 372 447 447 632 632
Tjurar 417 425 501 577 577 762 762
Tackor 399 407 483 948 1049 1234 1234
Hongetter 326 334 351 565 606 638 738
Hästar 390 390 420 390 390 420 420
Svin
Suggor och galtar 293 253 296 296 296 296 296
Slaktsvin och unga avelssvin 301 260 302 302 302 302 302
Hönor inklusive moderhönor 282 242 292 359 359 359 359
Köttfjäderfän
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän 262 231 283 283 283 283 283
Övriga köttfjäderfän 269 237 288 288 288 288 288
*) C2p = C2 norr och skärgården
Stödregioner/stödenhetskoefficient
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Dikor och dikokvigor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tjurar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tackor 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,85 0,85
Hongetter 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,85 0,85
Hästar 0,73 0,73 0,63 0,73 0,73 0,63 0,63
Svin
Suggor och galtar 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Slaktsvin och unga avelssvin 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hönor inklusive moderhönor 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Köttfjäderfän
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Övriga köttfjäderfän 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
*) C2p = C2 norr och skärgården

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 april 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.