398/2007

Utfärdat i Helsingfors den 3 april 2007

Skattestyrelsens beslut om beskattningen av Nokia Asset Management Oy och Nokia Networks Asset Management Oy vid Koncernskattecentralen

Skattestyrelsen har med stöd av 13 § lagen om skatteförvaltningen (1557/1995) den 18 december 1995, sådan den lyder i lagen 1101/2006, bestämt att Koncernskattecentralen är behörig vid beskattningen av Nokia Asset Management Oy benämnda företag och Nokia Networks Asset Management Oy benämnda företag från och med 1.4.2007.

Helsingfors den 3 april 2007

Vid förfall för Generaldirektören
Maija-Leena Rautanen

Överinspektör
Ilona Pellinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.