397/2007

Given i Helsingfors den 5 april 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals avgiftsbelagda prestationer (1059/2005), samt

ändras förordningens 2 §, som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer i fråga om vilka avgiften avviker från självkostnadsvärdet

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral tar ut 5,66 euro i fast avgift för registrering av nötkreatur enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter, 2,92 euro i fast avgift för ett ersättningsmärke enligt 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006), 5,00 euro i fast avgift för ett temporärt märke enligt 7 § i nämnda förordning samt 1,00 euro i fast avgift för en i 15 § i nämnda förordning avsedd anmälan av en aktör inom slakteribranschen.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

Helsingfors den 5 april 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Konsultativ tjänsteman
Risto Yrjönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.