395/2007

Given i Helsingfors den 12 april 2007

Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av det interna avtalet om ändring av det interna avtalet om åtgärder och förfaranden för genomförande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av utrikesministeriet, föreskrivs:

1 §

Det i Luxemburg den 10 april 2006 ingångna interna avtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om ändring av det interna avtalet av den 18 september 2000 om åtgärder och förfaranden för genomförande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, som godkänts av riksdagen den 6 februari 2007 och godkänts av statsrådet den 15 mars 2007 och beträffande vilket godkännandeinstrumentet deponerats hos Europeiska unionens råds generalsekretariat den 4 april 2007, tillämpas provisoriskt från och med den 4 april 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 16 mars 2007 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det interna avtalet om ändring av det interna avtalet om åtgärder och förfaranden för genomförande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet (272/2007) tillämpas, innan avtalet träder i kraft internationellt, provisoriskt från och med den 4 april 2007.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 17 april 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 40/2007)

Helsingfors den 12 april 2007

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Paula Lehtomäki

Ambassadråd
Ann-Sofie Stude

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.