391/2007

Given i Helsingfors den 30 mars 2007

Lag om ändring av 15 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006) 15 § som följer:

15 §
Offentlighet vid behandlingen

I fråga om offentlighet vid rättegång i besvärsnämnden för social trygghet och nämndens sammansättning vid avgörande i ett ärende som gäller offentlighet vid rättegång tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

RP 12/2006
LaUB 25/2006
RSv 268/2006

Helsingfors den 30 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.