382/2007

Given i Helsingfors den 30 mars 2007

Lag om ändring av 12 och 22 § i lagen om förvaltningsdomstolarna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 mars 1999 om förvaltningsdomstolarna (430/1999) 22 § och

fogas till 12 §, sådan den lyder i lag 675/2006, ett nytt 4 mom. som följer:

12 §
Domförhet

Bestämmelser om förvaltningsdomstolens domförhet i ärenden som gäller rättegångens offentlighet i förvaltningsdomstolen finns i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007).

22 §
Rättegångens offentlighet

Beträffande rättegångens offentlighet i en förvaltningsdomstol gäller vad som bestäms i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

RP 12/2006
LaUB 25/2006
RSv 268/2006

Helsingfors den 30 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.