372/2007

Given i Helsingfors den 30 mars 2007

Lag om ändring av 15 § i marknadsdomstolslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i marknadsdomstolslagen av den 28 december 2001 (1527/2001) 15 §, sådan den lyder i lag 1173/2004, som följer:

15 §
Rättegångens offentlighet

I fråga om rättegångens offentlighet i marknadsdomstolen vid behandlingen av förvaltningsprocessuella ärenden tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007). I övrigt tillämpas i fråga om offentlighet vid behandlingen av ärenden lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

RP 13/2006
LaUB 24/2006
RSv 269/2006

Helsingfors den 30 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.