371/2007

Given i Helsingfors den 30 mars 2007

Lag om upphävande av lagen om offentlighet vid rättegång

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen av den 21 december 1984 om offentlighet vid rättegång (945/1984) jämte ändringar.

2 §

De sekretessförordnanden som meddelats med stöd av lagen om offentlighet vid rättegång och lagen av den 5 februari 1926 om offentlighet vid rättsskipningen (26/1926) förblir dock utan hinder av föreliggande lag i kraft som sådana. Sekretesstiderna löper dock ut inom de tider som anges i 11 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007) räknat från ikraftträdandet av denna lag.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

RP 13/2006
LaUB 24/2006
RSv 269/2006

Helsingfors den 30 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.