365/2007

Given i Helsingfors den 4 april 2007

Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av utrikesministeriet, föreskrivs:

1 §

Det i Luxemburg den 16 oktober 2006 och i Washington den 19 oktober 2006 ingångna avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security, som godkänts av riksdagen den 13 februari 2007 och godkänts av statsrådet den 21 mars 2007, tillämpas provisoriskt från och med den 19 oktober 2006 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 23 mars 2007 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security och om tillämpning av avtalet (293/2007) tillämpas, innan avtalet träder i kraft internationellt, provisoriskt från och med den 19 oktober 2006.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 11 april 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 38/2007)

Helsingfors den 4 april 2007

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd
Päivi Kaukoranta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.