362/2007

Given i Helsingfors den 30 mars 2007

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Nigeria om främjande av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Den i Helsingfors den 22 juni 2005 mellan Republiken Finlands regering och Förbundsrepubliken Nigerias regering ingångna överenskommelsen om främjande av och skydd för investeringar, som godkänts av riksdagen den 23 maj 2006 och godkänts av republikens president den 21 juli 2006 samt beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 21 mars 2007, är i kraft från den 20 april 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 21 juli 2006 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Nigeria om främjande av och skydd för investeringar (655/2006) träder i kraft den 20 april 2007.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 20 april 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 34/2007)

Helsingfors den 30 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.