356/2007

Given i Helsingfors den 29 mars 2007

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om dietiska produkter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets förordning av den 4 juli 2000 on dietiska produkter (662/2000) i bilaga 3, sådan den lyder i handels- och industriministeriets förordning 220/2002, rubriken "folsyra" i klass 1 i förteckning 1, och

fogas till bilaga 3 till förteckning 1 vissa nya kemiska föreningar, samt en ny klass 2 till förteckning 2, som följer:Denna förordning träder i kraft den 15 april 2007.

Kommissionens direktiv 2006/34/EG (32006L0034); EUT nr L 83, 22.3.2006, s. 14

Helsingfors den 29 mars 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Anne Haikonen

Bilaga 3

KEMISKA FÖRENINGAR SOM FÖR SÄRSKILDA NÄRINGSÄNDAMÅL FÅR TILLSÄTTAS I DIETISKA PRODUKTER

------------------------------------------

Förteckning 1. Klass 1: Vitaminer

------------------------------------------

FOLAT

- kalcium-L-metylfolat

------------------------------------------

Förteckning 1. Klass 2: Mineraler

------------------------------------------

JÄRN

------------------------------------------

- järn(II)bisglycinat

------------------------------------------

Förteckning 2. Klass: Mineraler

MAGNESIUM

- magnesium-L-aspartat

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.